Mẫu hợp đồng thử việc download, có những mẫu nào?

Posted by

Mẫu hợp đồng thử việc là căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động. Đây cũng là văn bản được nhiều doanh nghiệp quan tâm. HieuLuat xin giới thiệu một số mẫu hợp đồng thử việc download thông dụng.

Mẫu hợp đồng thử việc là căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động. Đây cũng là văn bản được nhiều doanh nghiệp quan tâm. HieuLuat xin giới thiệu một số mẫu hợp đồng thử việc download thông dụng.

1.Hợp đồng thử việc có những nội dung gì?

Theo quy định tại Điều 24 Bộ Luật Lao động năm 2019, hợp đồng thử việc có thể được xác lập thành điều khoản riêng trong hợp đồng chính thức hoặc lập thành văn bản riêng biệt.

Nội dung chính trong mẫu hợp đồng thử việc gồm:

– Về phía người sử dụng lao động: Họ, tên, địa chỉ, chức danh

– Về phía người lao động: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, số CCCD/CMND

– Tên vị trí công việc, địa điểm làm việc

– Mức lương cụ thể, hình thức trả lương, thời điểm trả lương và các phụ cấp khác (nếu có);

– Thời gian làm việcnghỉ ngơi

– Các thiết bị, trang bị cho người lao động trong thời gian làm việc

– Thời gian thử việc.

2. Những lưu ý khi lập mẫu hợp đồng thử việc

Ngoài các nội dung bắt buộc phải có theo tại Điều 24 Bộ Luật Lao động đã nêu ở nội dung trên. Hợp đồng thử việc cần đáp ứng các quy định sau:

– Mức tiền lương trong hợp đồng thử việc do hai bên tự thỏa thuận căn cứ vào tính chất, mức độ của công việc nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 85% mức lương của công việc đó.

– Chỉ được thử tối đa một lần cho một công việc

– Sau khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả cho người lao động. Nếu người lao động đáp ứng đầy đủ yêu cầu, người sử dụng lao động tiến hành thỏa thuận để trở thành nhân viên chính thức.

Ngược lại nếu không đảm bảo yêu cầu, người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc.

Ngoài ra, trong quá trình thử việc, bất cứ khi nào các bên cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo cũng như bồi thường cho bên còn lại.

3. Mẫu hợp đồng thử việc download

Có thể tham khảo các mẫu hợp đồng thử việc dưới đây.

3.1. Mẫu hợp đồng thử việc download 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Chúng tôi, một bên là Ông: …………..…………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………

Đại diện cho: ………………………