[Mới] Những quy định cần biết về đấu giá biển số ô tô

Posted by

Nghị quyết số 73/2022/NQ-QH15 về thí điểm đấu giá biển số ô tô vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành, chính thức có hiệu lực từ 01/7/2023. Theo đó những điều cần biết về đấu giá biển số ô tô như sau.

Nghị quyết số 73/2022/NQ-QH15 về thí điểm đấu giá biển số ô tô vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành, chính thức có hiệu lực từ 01/7/2023. Theo đó những điều cần biết về đấu giá biển số ô tô như sau.

1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện đấu giá biển số ô tô sẽ bắt đầu từ 01/7/2023 và sẽ thực hiện trong vòng 03 năm

2. Hình thức đấu giá

– Đấu giá trực tuyến

– Phương thức đấu giá: trả giá lên

3. Biển số đưa ra đấu giá

Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen.

Trừ các biển số cấp cho:

– Xe tô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế

– Xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài

– Xe ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số ô tô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đăng ký tham gia đấu giá; biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số ô tô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

4. Mức giá khởi điểm khi đấu giá

Giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40.000.000 đồng

Tiền đặt trước: bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

Bước giá: 5 triệu đồng.

5. Quyền của người trúng đấu giá

– Người trúng đấu giá được cấp văn bản xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá.

– Được đăng ký biển số ô tô trúng đấu giá gắn với ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở.

– Được giữ lại biển số ô tô trúng đấu giá trong trường hợp ô