Một năm khám nghĩa vụ quân sự mấy lần? Vào thời điểm nào?

Posted by

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ bắt buộc với công dân Việt Nam. Do đó khi có giấy khám nghĩa vụ quân sự, các nam thanh niên phải chấp hành lệnh khám. Vậy theo quy định, một năm sẽ khám nghĩa vụ quân sự mấy lần?

Chào bạn, hiện đa

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ bắt buộc với công dân Việt Nam. Do đó khi có giấy khám nghĩa vụ quân sự, các nam thanh niên phải chấp hành lệnh khám. Vậy theo quy định, một năm sẽ khám nghĩa vụ quân sự mấy lần?

Chào bạn, hiện đang trong giai đoạn nhiều tỉnh, thành đang tiến hành khám nghĩa vụ quân sự tuyển quân cho năm 2023. Câu hỏi của bạn cũng là vướng mắc chung của nhiều người và chúng tôi xin được thông tin như dưới đây:

1. Khám nghĩa vụ quân sự là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 148/2018/TT-BQP về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện:

– Khám

– Phân loại

– Kết luận sức khỏe đối với công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự đã qua sơ tuyển sức khỏe và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự.

Việc tổ chức khám nghĩa vụ quân sự là do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện. Vậy một năm sẽ thực hiện khám nghĩa vụ quân sự mấy lần?

2. Một năm khám nghĩa vụ quân sự mấy lần?

Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 đã quy định về số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm như sau:

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng 02 hoặc tháng 03. Trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai.

Địa phương nào nếu có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm sẽ được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Quy định về chỉ tiêu và thời gian tuyển quân tại Điều 3 Thông tư 148/2018/TT-BQP  như sau:

Hằng năm, các địa phương thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ.

Bên cạnh đó, căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về thời gian khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau:

Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Như vậy, căn cứ quy định trên có thể biết mỗi năm khám nghĩa v