Mua nhà thì đặt cọc thế nào? Dùng mẫu hợp đồng đặt cọc gì?

Posted by

Thị trường bất động sản là một thị trường giàu tiềm năng và nhiều người muốn đầu tư. Để tránh tình trạng rủi ro khi mua bán bất động sản hiện nay, các bên tham gia giao dịch mua bán nhà thường lập hợp đồng đặt cọc mua nhà. B

Thị trường bất động sản là một thị trường giàu tiềm năng và nhiều người muốn đầu tư. Để tránh tình trạng rủi ro khi mua bán bất động sản hiện nay, các bên tham gia giao dịch mua bán nhà thường lập hợp đồng đặt cọc mua nhà. Bài viết sau đây sẽ phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến loại hợp đồng này.

Hợp đồng đặt cọc mua nhà là gì? Có bắt buộc phải công chứng không?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 21/2021/NĐ-CPĐiều 328 Bộ luật Dân sự 2015, ta có thể hiểu hợp đồng đặt cọc là sự thỏa thuận giữa bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc về việc bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc tài sản đặt cọc bao gồm tiền, kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để đảm bảo giao kết hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng.

Hiện tại, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2014, Luật Đất đai 2013, Luật Công chứng 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan khác đều không có quy định yêu cầu hợp đồng đặt cọc phải công chứng, chứng thực.

Do đó, hợp đồng đặt cọc vẫn có giá trị hiệu lực khi chưa được công chứng, chứng thực.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 401 Bộ luật Dân sự 2015 và khoản 1, khoản 2 Điều 22 Nghị định 21/2021/NĐ-CP, do hợp đồng đặt cọc không yêu cầu công chứng, chứng thực nên hiệu lực của hợp đồng đặt cọc được xác định như sau:

– Trường hợp các bên có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng đặt cọc thì hợp đồng đặt cọc có hiệu lực theo thỏa thuận của các bên;

– Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng đặt cọc thì hợp đồng đặt cọc có hiệu lực kể từ thời điểm hợp đồng đặt cọc được giao kết.

Áp dụng đối với trường hợp của bạn. Do bạn và anh B ký kết hợp đồng đặt cọc nhưng không công chứng, chứng thực và các bên không có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng nên hợp đồng đặt cọc vẫn có giá trị pháp lý kể từ thời điểm hai bên giao kết hợp đồng.

Hợp đồng đặt cọc hiện nay có hình thức như thế nào? (Ảnh minh họa)

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà mới nhất hiện nay