Phiếu lý lịch tư pháp để làm gì? Khi nào bị từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Posted by

Không phải ai cũng hiểu rõ về Phiếu lý lịch tư pháp cũng như các thủ tục yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Vậy, lý lịch tư pháp để làm gì? Phiếu lý lịch tư pháp sẽ gồm những nội dung gì? Trường hợp nào người dân bị từ chối cấp Ph

Không phải ai cũng hiểu rõ về Phiếu lý lịch tư pháp cũng như các thủ tục yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Vậy, lý lịch tư pháp để làm gì? Phiếu lý lịch tư pháp sẽ gồm những nội dung gì? Trường hợp nào người dân bị từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Lý lịch tư pháp dùng để làm gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009:

1. Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Vậy, lý lịch tư pháp để làm gì?

Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2, trong đó các phiếu này được dùng để cấp cho nhiều đối tượng khác nhau, cụ thể:

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho:

+ Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt nam;

+ Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. 

– Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Tuy nhiên, cả 02 loại phiếu lý lịch tư pháp này đều chùng chung mục đích:

– Xác nhận thông tin về nhân thân;

– Xác nhận tình trạng về án tích (có hay không có án tích? Được xóa án tích vào thời gian nào?…)…

– Có bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hay không?…

Phiếu lý lịch tư pháp để làm gì? Khi nào bị từ chối cấp? (Ảnh minh họa)

Trên Phiếu lý lịch tư pháp có những nội dung gì?

Các thông tin ghi trên Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 là không hoàn toàn giống nhau. Cụ thể:

 

Thông tin cá nhân

Tình trạng án tích

Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp

Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Các thông tin của người được cấp phiếu:

– Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú;

– Số CMND/Hộ chiếu.