Toàn bộ quy định về chế độ nghỉ hưu trước tuổi 2022

Posted by

Về hưu trước tuổi là một trong những vấn đề được không ít người lao động quan tâm. Hiện nay, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực đã thay đổi về chế độ nghỉ hưu trước tuổi của người lao động.

Đ

Về hưu trước tuổi là một trong những vấn đề được không ít người lao động quan tâm. Hiện nay, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực đã thay đổi về chế độ nghỉ hưu trước tuổi của người lao động.

Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi năm 2022

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, năm 2022, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 06 tháng với nam và đủ 55 tuổi 08 tháng với nữ.

Trong câu hỏi của bạn không nêu rõ công việc của chị gái bạn là làm gì, vì vậy bạn căn cứ hai trường hợp về hưu trước tuổi dưới đây để đối chiếu cụ thể với trường hợp của chị bạn.

Căn cứ Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động, điều kiện để người lao động được nghỉ hưu sớm hưởng lương là có đủ từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên và thuộc một trong các trường hợp cụ thể dưới đây.

Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động

– Lao động nam đủ 55 tuổi 06 tháng, lao động nữ đủ 50 tuổi 08 tháng khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% – 81%.

– Lao động nam đủ 50 tuổi 06 tháng, lao động nữ đủ 45 tuổi 08 tháng khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động

– Lao động nam đủ 55 tuổi 06 tháng, nữ đủ 50 tuổi 084 tháng và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Hoặc tổng thời gian làm nghề, công việc trong 2 trường hợp này từ đủ 15 năm trở lên (Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP).

– Lao động nam đủ 50 tuổi 06 tháng và nữ đủ 45 tuổi 08 tháng và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

– Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp (không quy định tuổi).

Xem thêm…

Về hưu sớm tính mức hưởng lương hưu thế nào?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu của người lao động được quy định:

2. Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Từ quy định trên, công thức tính mức hưởng lương hưu cụ thể:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Trong đó:

– Tỷ lệ lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH:

+ Lao động nam nghỉ hưu năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

+ Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Tuy nhiên, với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, cách tính mức hưởng lương hưu như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, mức hưởng lương về hưu trước tuổi được tính như về hưu trong điều kiện lao động bình thường, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Xem thêm…

Hồ sơ đề nghị hưởng lương về hưu trước tuổi gồm những gì? Nộp ở đâu?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Theo Mục 1.2.2 Điều 6 Chương III về Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH, hồ sơ hưởng chế độ hưu trí gồm những giấy tờ sau:

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

– Sổ BHXH.

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Địa điểm nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trên, bạn nộp tại cơ quan BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi doanh nghiệp bạn làm việc đang tham gia đóng BHXH.

Bên cạnh đó, thời hạn giải quyết chế độ hưu trí trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm…

Thời điểm hưởng lương hưu là khi nào?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Vì thông tin bạn đưa ra không rõ bạn nghỉ hưu trong trường hợp nào, nên bạn theo dõi để biết thời điểm nghỉ hưu tương ứng dưới đây.

Theo Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời điểm hưởng lương hưu như sau:

– Với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc (trừ trường hợp quy định ngay bên dưới), thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

– Với người điều hành hợp tác xã, người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương đang đóng BHXH bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan BHXH.

– Với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Trên đây là toàn bộ quy định về chế độ nghỉ hưu trước tuổi 2022, người lao động nên biết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân. Nếu còn vấn đề thắc mắc, độc giả vui lòng để lại câu hỏi tại đây.

 >> Người lao động có nên nghỉ hưu trước tuổi không?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

25/12/2020

25/12/2020

24/12/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Về hưu trước tuổi là một trong những vấn đề được không ít người lao động quan tâm. Hiện nay, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực đã thay đổi về chế độ nghỉ hưu trước tuổi của người lao động.

Đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *