Trường hợp nào cần hủy số định danh cá nhân? Dùng mẫu đơn nào?

Posted by

Số định danh cá nhân là dãy số mà bất kỳ công dân nào cũng có, tuy nhiên nhiều người phải hủy số định danh do gặp phải sai sót. Vậy trưởng hợp nào phải hủy số định danh cá nhân?

Trường hợp nào phải hủy số định danh c

Số định danh cá nhân là dãy số mà bất kỳ công dân nào cũng có, tuy nhiên nhiều người phải hủy số định danh do gặp phải sai sót. Vậy trưởng hợp nào phải hủy số định danh cá nhân?

Trường hợp nào phải hủy số định danh cá nhân?

Chào bạn, quy định về hủy, xác lập lại số định danh cá nhân Điều 6 Thông tư 59/2021/TT-BCA như sau:

Thứ nhất, trường hợp công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch thì số định danh các nhân sẽ được xác lập lại.

Trong trường hợp này, Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú yêu cầu công dân cung cấp giấy tờ, tài liệu hộ tịch chứng minh việc đã được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh để kiểm tra, xác minh, bổ sung vào hồ sơ quản lý, đồng thời gửi yêu cầu đề nghị xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân lên cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.

Thứ hai, công dân bị hủy số định danh cá nhân đã xác lập do có sai sót trong quá trình nhập dữ liệu liên quan đến thông tin về nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính… của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp này, Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú phải kiểm tra, xác minh tính chính xác của các thông tin cần điều chỉnh, đồng thời gửi yêu cầu đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân lên cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.

Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm xem xét, quyết định việc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân trong hai trường hợp trên.

Bên cạnh đó, sau khi quyết định hủy, xác lập lại số định danh cá nhân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải cập nhật cho công dân số định danh cá nhân mới vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, số định danh cá nhân đã bị hủy được lưu vào dữ liệu thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không được sử dụng để cấp cho công dân khác.

Việc gửi thông báo bằng văn bản về số định danh cá nhân mới được xác lập lại cho công dân do công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú thực hiện.

Căn cứ các quy định trên thì bạn thuộc trường hợp hủy hoặc lập lại số định danh cá nhân. Bạn liên hệ tới công an xã nơi anh đăng ký thường trú để được hủy số định danh cũ và xác lập số định danh mới.

Có thể dùng mẫu đơn xin hủy số định danh cá nhân nào?

Theo quy định, người dân,