Từ vụ Minh Nhựa: Khi nào một người bị tuyên bố mất tích?

Posted by

Gần đây dư luận đang xôn xao vụ ông Phạm Trần Nhật Minh hay thường gọi “đại gia Minh Nhựa” đề nghị tòa án tuyên bố vợ là bà Nguyễn Thị Phương Thúy mất tích. Vậy điều kiện tuyên bố một người mất tích là gì?

Gần đây dư luận đang xôn xao vụ ông Phạm Trần Nhật Minh hay thường gọi “đại gia Minh Nhựa” đề nghị tòa án tuyên bố vợ là bà Nguyễn Thị Phương Thúy mất tích. Vậy điều kiện tuyên bố một người mất tích là gì?

Ai có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích?

Theo khoản 1 Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015, […] theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Đồng thời, Điều 387 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Như vậy, người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích.

Điều kiện để Tòa án tuyên bố một người mất tích là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 68 Bộ luật Dân sự, một người được coi là mất tích nếu:

– Biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết;

– Có yêu cầu tuyên bố một người mất tích của người có quyền, lợi ích liên quan gửi đến Tòa án.

Trong đó, thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó.

Nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng.

Nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Do đó, một người được coi là mất tích khi có quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án tuyên bố người đó mất tích.

 

Làm thế nào để yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích?

Thủ tục tuyên bố mất tích được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích;

– Tài liệu, chứng cứ chứng minh người này đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người này còn sống hay đã chết như xác nhận của công an, xóa đăng ký thường trú…

– Tài liệu, chứng cứ chứng minh đã áp dụng đầy đủ biện pháp thông báo tìm kiếm: Bài báo, quảng cáo, đăng tin trên đài phát thanh, đài truyền hình…

– Quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư