4 mẫu bản tường trình viết tay được dùng phổ biến

Bản tường trình là mẫu văn bản được dùng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày tại các cơ quan, tổ chức đến các doanh nghiệp, trường học. Bên cạnh các mẫu tường trình được đánh máy sẵn thì nhiều người phải viết tay loại văn bản này. Vậy có thể dùn

Bản tường trình là mẫu văn bản được dùng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày tại các cơ quan, tổ chức đến các doanh nghiệp, trường học. Bên cạnh các mẫu tường trình được đánh máy sẵn thì nhiều người phải viết tay loại văn bản này. Vậy có thể dùng mẫu bản tường trình viết tay nào?

1. Mẫu bản tường trình viết tay dùng làm gì?

Mẫu bản tường trình viết tay là loại văn bản được dùng để ghi lại toàn bộ diễn biến một sự việc đã xảy ra, sự việc đó có gây thiệt hại về người hoặc tài sản cho cá nhân, tổ chức, công ty.

Mẫu bản tường trình viết tay là tài liệu quan trọng trong việc hỗ trợ cho việc thực hiện các công tác quản lý, giải quyết các vấn đề về trách nhiệm pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân.

Đối tượng viết bản tường trình sự việc thường là người tham gia hoặc là người chứng kiến sự việc.

Nội dung của bản tường trình được lập dựa vào:

– Tính chất của từng sự việc

– Hậu quả sự việc đó gây ra

Trong đó, bao gồm đầy đủ các thông tin về:

– Địa điểm

– Thời gian xảy ra sự việc

– Những người có liên quan

– Trình tự, diễn biến sự việc, thiệt hại gây ra,….

Văn bản tường trình sự việc thường tường trình vụ việc tai nạn giao thông, gây gổ đánh nhau, tai nạn giao thông hay mất trộm…

Căn cứ vào mức độ, tính chất của vụ việc mà tổ chức, công ty, cơ quan liên quan sẽ đưa ra giải pháp khắc phục hình thức xử lý…Có thể hạ hạnh kiểm nếu học sinh vi phạm; trừ lương, nhắc nhở, khiển trách đối với người lao động…

2. Mẫu bản tường trình viết tay trình bày thế nào?

Một sự việc được tường trình cần phải khách quan, trung thực dù người viết bản tường trình là người trực tiếp gây ra sự việc hoặc chỉ là người liên quan, chứng kiến.

Tính khách quan, trung thực của bản tường trình sẽ là căn cứ để cơ quan, tổ chức xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Để có mẫu bản tường trình viết tay đúng về hình thức, đầy đủ về nội dung, có thể tham khảo hướn dẫn sau đây của HieuLuat:

Mẫu bản tường trình viết tay cũng giống với nhiều văn bản khác phải có quốc hiệu, quốc ngữ và tên văn bản.

Thông tin nội dung cần có của bản tường trình là về địa điểm, thời gian xảy ra sự việc. Thông tin này cần được ghi chi tiết thời gian, bối cảnh xảy ra sự việc

Cần có thêm thông tin về những người có mặt khi sự việc xảy ra hay những người liên quan đến sự việc

Nguyên nhân, trình tự, diễn biến sự việc cũng là nội dung quan trọng bắt buộc phải có trong bản tường trình. Nội dung này nêu lại các sự kiện, diễn biến và hậu quả của sự cố, cần được trình bày rõ ràng, chi tiết, trung thực.

Trong bản tường trình có thể xác định mức độ thiệt hại về tài sản, vật chất hoặc sức khỏe của người liên quan (nếu có). Lưu ý, cần ghi chi tiết tài sản, người có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi sự việc

Ngoài ra, nếu có người làm chứng khi sự việc diễn ra cần rõ thông tin của họ.

Phần nội dung cuối cùng là cam kết của cá nhân: 

– Cam kết thông tin chính xác

hoặc nếu người viết bản tường trình là người gây ra sự việc thì cam kết không tái phạm.

Sau đó là phần chữ ký, họ tên của các bên

3. Mẫu bản tường trình viết tay được dùng nhiều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————–

……., ngày…. tháng….. năm…..


BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên: 

Sinh ngày:          

Quê quán:          

Nơi ở hiện nay: 

Trình độ chuyên môn được đào tạo:       

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:  

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..):     

Hệ số lương đang hưởng:            

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm:             

Tường trình diễn biến sự việc:   

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:      

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.…

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

 

Người viết tường trình

(Ký tên)

 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BẢN TƯỜNG TRÌNH VI PHẠM NỘI QUY

Kính gửi ban giám hiệu trường: …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tường trình sự việc của mình ngày hôm nay như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập.

Em xin trân trọng cám ơn!

……..ngày … tháng … năm…..

Chữ ký học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————-

……….., ngày….tháng…..năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC NGHỈ HỌC KHÔNG LÝ DO

Kính gửi: …………………………………….

Tên em là: ………………………………………………………………………………………………

Học sinh lớp: …………………………………………………………………………………………..

Lý do nghỉ học ( bỏ tiết học, đi muộn, vi phạm nội quy của lớp hay của nhà trường):

(Nội dung tường trình) …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm và sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ( tu dưỡng đạo đức tốt…)

Em xin chân thành cảm ơn!

 

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG

Hôm nay, vào lúc … giờ … ngày … tháng … năm … , tại địa chỉ………………

Chúng tôi gồm có:

1. Ông/bà:………………………………. Chức vụ:………………………………………………

2. Ông/bà:………………………………. Chức vụ:………………………………………………

3. Ông/bà:………………………………. Chức vụ:………………………………………………

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn giao thông:

Của ông/bà ………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ……………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi xảy ra tai nạn:………………………………………………………………………………………..

Ngày xảy ra tai nạn:……………………………………………………………………………………..

Diễn biến vụ tai nạn (nêu sơ bộ):

………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Hậu quả:

………………………………………………………………………………………………………

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

Ông/bà:………………………………………………………………………………………

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những thông tin được kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin.

Biên bản tường trình được lập xong vào lúc: … giờ …, ngày … tháng … năm… tại………..

XÁC NHẬN

(Chữ ký và dấu của đơn vị

tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản

hoặc chính quyền, công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)

NGƯỜI LẬP ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Có thể bạn quan tâm

17/07/2022

16/07/2022

15/07/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Bản tường trình là mẫu văn bản được dùng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày tại các cơ quan, tổ chức đến các doanh nghiệp, trường học. Bên cạnh các mẫu tường trình được đánh máy sẵn thì nhiều người phải viết tay loại văn bản này. Vậy có thể dùn