Mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay

Mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay là văn bản thường có nội dung ngắn gọn nhưng vẫn yêu cầu đầy đủ thông tin cần thiết.

Giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay có hợp pháp không?

Mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay là văn bản thường có nội dung ngắn gọn nhưng vẫn yêu cầu đầy đủ thông tin cần thiết.

Giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay có hợp pháp không?

Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai 2015 và Luật Công chứng 2014 thì không hề có quy định bắt buộc hợp đồng mua bán đất nông nghiệp phải đánh máy. Theo đó, các bên có thể tự soạn, viết tay hợp đồng mua bán đất và hợp đồng này vẫn có giá trị, miễn là được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của pháp luật.

Về mặt điều kiện, đầu tiên, người bán đất phải có đủ điều kiện chuyển nhượng

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 để được thực hiện các quyền mua bán thì đất phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

+ Đất không có tranh chấp;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp không được phép lập ra với mục đích che giấu một giao dịch dân sự khác hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba, nếu không sẽ bị vô hiệu (vô hiệu do giả tạo).

– Thời gian, địa điểm mua bán đất;

– Họ tên bên mua và bên bán, số giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và xác nhận thông tin cư trú.

– Các thông tin cụ thể về thửa đất như tờ bản đồ, địa chỉ…

– Giá bán và cách thanh toán;

– Ai là người thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước

– Phương thưc giải quyết tranh chấp;

– Lời cam đoan và chữ ký hoặc vân tay xác nhận của các bên.

Ngoài ra, nội dung không được vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội. Theo đó, điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

Mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Hôm nay, tại … vào ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm những người dưới đây, thực hiện thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những nội dung như sau:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông (bà): …………………………….. Sinh năm:……………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ………………. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà): ……………………….. Sinh năm:………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là ông (bà): ……………….. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Điều 1: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B đối với thửa đất có địa chỉ: …… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………..

Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ……………. m2; Sử dụng chung:…………m2

Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………………………

Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………………………….

Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………………………………………

Điều 2: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 3: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Bên chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Bên nhận chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

>> Mua đất nông nghiệp làm gì? Có nên mua không?

Có thể bạn quan tâm

23/08/2022

22/08/2022

22/08/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay là văn bản thường có nội dung ngắn gọn nhưng vẫn yêu cầu đầy đủ thông tin cần thiết.

Giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay có hợp pháp không?