Mẫu hợp đồng thử việc download, có những mẫu nào?

Mẫu hợp đồng thử việc là căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động. Đây cũng là văn bản được nhiều doanh nghiệp quan tâm. HieuLuat xin giới thiệu một số mẫu hợp đồng thử việc download thông dụng.

Mẫu hợp đồng thử việc là căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động. Đây cũng là văn bản được nhiều doanh nghiệp quan tâm. HieuLuat xin giới thiệu một số mẫu hợp đồng thử việc download thông dụng.

1.Hợp đồng thử việc có những nội dung gì?

Theo quy định tại Điều 24 Bộ Luật Lao động năm 2019, hợp đồng thử việc có thể được xác lập thành điều khoản riêng trong hợp đồng chính thức hoặc lập thành văn bản riêng biệt.

Nội dung chính trong mẫu hợp đồng thử việc gồm:

– Về phía người sử dụng lao động: Họ, tên, địa chỉ, chức danh

– Về phía người lao động: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, số CCCD/CMND

– Tên vị trí công việc, địa điểm làm việc

– Mức lương cụ thể, hình thức trả lương, thời điểm trả lương và các phụ cấp khác (nếu có);

– Thời gian làm việcnghỉ ngơi

– Các thiết bị, trang bị cho người lao động trong thời gian làm việc

– Thời gian thử việc.

2. Những lưu ý khi lập mẫu hợp đồng thử việc

Ngoài các nội dung bắt buộc phải có theo tại Điều 24 Bộ Luật Lao động đã nêu ở nội dung trên. Hợp đồng thử việc cần đáp ứng các quy định sau:

– Mức tiền lương trong hợp đồng thử việc do hai bên tự thỏa thuận căn cứ vào tính chất, mức độ của công việc nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 85% mức lương của công việc đó.

– Chỉ được thử tối đa một lần cho một công việc

– Sau khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả cho người lao động. Nếu người lao động đáp ứng đầy đủ yêu cầu, người sử dụng lao động tiến hành thỏa thuận để trở thành nhân viên chính thức.

Ngược lại nếu không đảm bảo yêu cầu, người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc.

Ngoài ra, trong quá trình thử việc, bất cứ khi nào các bên cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo cũng như bồi thường cho bên còn lại.

3. Mẫu hợp đồng thử việc download

Có thể tham khảo các mẫu hợp đồng thử việc dưới đây.

3.1. Mẫu hợp đồng thử việc download 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Chúng tôi, một bên là Ông: …………..…………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………

Đại diện cho: ……………………………………………………..…

Địa chỉ: ……………………………………………………..….……

Một bên là: ……………………………………………………..……

Sinh ngày ……. tháng …….. năm …….……………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………

Mang CMND số: ……….. do CA …….. cấp ngày …… tháng …… năm ………..

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ông (bà) ……….. làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 03 tháng kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …………..

Tại địa điểm: …………………………………………………….

Chức danh chuyên môn: ……………… Chức vụ: ……………….

Công việc phải làm:

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

– Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

– Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc:

– Thời giờ làm việc: 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);

– Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

>> Tải về để xem chi tiết 

3.2. Mẫu hợp đồng thử việc download 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

………, ngày…… tháng …… năm ……

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số:………………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,

Hôm nay, tại……………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) (1) :………………………..………

Đại diện (2):……………………………… Chức vụ:……………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ (3): ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG) (4): …………….……………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

Trình độ (5): …………………………….. Chuyên ngành (6): …………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng thử việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng thử việc.

2. Thời hạn hợp đồng (7): ……………………………..…..…………………..

3. Thời điểm bắt đầu (8): ……………………………………………………….

4. Thời điểm kết thúc (9): ……………………………….………………………

5. Địa điểm làm việc (10): …………………………..…..………………………

6. Bộ phận công tác: Phòng (11)……….………………………………………

7. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác) (12): ………………….…………

8. Nhiệm vụ công việc như sau:

– Chịu sự điều hành trực tiếp của ông/bà (13): ……………………………………..

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của người có thẩm quyền.

– Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian thử việc.

– Những công việc khác theo nhu cầu của Công ty.

>> Tải về để xem chi tiết 

3.3. Mẫu hợp đồng thử việc download 3

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng thử việc như sau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây:

LOGO CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————————–

……………., ngày…….tháng………năm……….

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số: ………../HĐTV

BÊN A:

Ông/ Bà:……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….

Đại diện cho:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………

BÊN B:

Ông/ Bà:…………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………

Mang chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………….

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời gian và nội dung công việc

Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là ……. kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …….

Tại địa điểm:………………………………………………………………………………………………

Chức danh …………………………………………… Chuyên môn:…………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

Công việc phải làm:

Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);

Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc.

Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

>> Tải về để xem chi tiết 

Trên đây là các mẫu hợp đồng thử việc download, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.


Có thể bạn quan tâm

09/09/2022

07/09/2022

05/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mẫu hợp đồng thử việc là căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động. Đây cũng là văn bản được nhiều doanh nghiệp quan tâm. HieuLuat xin giới thiệu một số mẫu hợp đồng thử việc download thông dụng.