Mẫu Phiếu xuất kho đang áp dụng hiện nay là mẫu nào?

Phiếu xuất kho là giấy tờ quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Bộ Tài chính cũng đã ban hành các Mẫu Phiếu xuất kho tương ứng với các loại hình doanh nghiệp để người dân dùng thống nhất. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số

Phiếu xuất kho là giấy tờ quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Bộ Tài chính cũng đã ban hành các Mẫu Phiếu xuất kho tương ứng với các loại hình doanh nghiệp để người dân dùng thống nhất. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số Mẫu Phiếu xuất kho để bạn đọc tham khảo.

Phiếu xuất kho được dùng để làm gì?

Phiếu xuất kho là mẫu phiếu ghi lại thông tin về số lượng công cụ, nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa xuất ra từ kho của doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước.

Việc sử dụng Phiếu xuất kho sẽ giúp quản lý, theo dõi số lượng hàng hóa, vật tư, nguyên liệu xuất kho, làm cơ sở để hạch toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm soát thực trạng sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

Ngoài ra, với việc ghi chép số lượng hàng hóa vật tư đã được xuất ra, mẫu Phiếu xuất kho giúp các doanh nghiệp theo dõi và quản lý việc biến động hàng hóa trong kho để điều chỉnh và kiểm soát.

Phiếu xuất kho cũng là căn cứ để đánh giá tình hình kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa của các đơn vị. Vì thế, việc lập mẫu Phiếu xuất kho cần được đảm bảo sự hợp lệ, chính xác, đồng thời tạo thuận lợi cho bộ phận kế toán đối chiếu chứng từ.

Lưu ý:

– Mỗi phiếu xuất kho sẽ được lập cho 01 hoặc nhiều vật phẩm, hàng hóa cùng kho xuất dùng chung mục đích hoặc cho một đối tượng hạch toán chi phí.

– Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý lập. Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.

Mẫu Phiếu xuất kho mới nhất hiện nay là mẫu nào? (Ảnh minh họa)

Phiếu xuất kho có những nội dung gì?

Thông thường, trong hầu hết các loại Phiếu xuất kho sẽ bao gồm nội dung sau:

– Họ, tên người nhận hàng; địa chỉ (bộ phận)…

– Lý do xuất kho;

– Địa điểm xuấ kho;

– Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá;

– Số lượng (yêu cầu và thực xuất);

– Giá tiền….

Theo đó, phiếu xuất kho cần có 03 liên, trên phiếu cần có chữ ký của các bộ phận liên quan như giám đốc, người nhận, thủ kho và người lập phiếu.

 

Một số Mẫu Phiếu xuất kho chuẩn đang sử dụng hiện nay

1. Phiếu xuất kho chung (theo Thông tư 200)

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU XUẤT KHO

 

 

Ngày…..tháng…..năm ……

Nợ …………………….

 

         Số: ……………………………..

Có …………………….

 

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm …………………………….

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………………………

 

 

                                     Ngày …. tháng ….năm…

Người lập phiếu

Người nhận hàng

Thủ kho

Kế toán

trưởng

Giám đốc

 (Ký, họ tên)

 (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

2. Phiếu xuất kho cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (theo Thông tư 133)

 

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU XUẤT KHO

 

 

         Ngày…..tháng…..năm ……

Nợ …………………….

 

         Số: ……………………………..

Có …………………….

 

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm …………………………….

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………………………

 

 

                                     Ngày …. tháng ….năm…

Người lập phiếu

Người nhận hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

 (Ký, họ tên)

 (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Mẫu Phiếu xuất kho của Kho bạc Nhà nước (theo Thông tư 77)

 

Đơn vi:………….

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 – VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày….tháng….năm……

Số………………………..

Nợ……………………..

Có………………………

 

– Họ và tên người nhận hàng: …………………………… Địa chỉ (bộ phận):………….

– Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………..

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………………… Địa điểm: ………………….

 

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã 

số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu 

cầu

Thực 

xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………………………..

– Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….năm….

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc 

(Ký, họ tên)

Có thể bạn quan tâm

17/02/2022

17/02/2022

17/02/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Phiếu xuất kho là giấy tờ quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Bộ Tài chính cũng đã ban hành các Mẫu Phiếu xuất kho tương ứng với các loại hình doanh nghiệp để người dân dùng thống nhất. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số