Miễn nhiệm trưởng thôn được thực hiện trong trường hợp nào?

Bầu, miễn nhiệm trưởng thôn, tổ dân phố được thực hiện theo quy định pháp luật. Chỉ những trường hợp pháp luật quy định thì người có thẩm quyền mới được phép miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Bầu, miễn nhiệm trưởng thôn, tổ dân phố được thực hiện theo quy định pháp luật. Chỉ những trường hợp pháp luật quy định thì người có thẩm quyền mới được phép miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Câu hỏi: Chào Luật sư, các hộ dân trong thôn chúng tôi đã có buổi thảo luận và nhất trí, thống nhất với nhau về đề nghị miễn nhiệm của bác trưởng thôn của thôn tôi do sức khỏe không đảm bảo thực hiện các công việc cũng như do hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

Tôi muốn hỏi Luật sư là điều kiện để được quyền miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố gồm những gì? Ai có thẩm quyền miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố? Chúng tôi có được quyền miễn nhiệm không, thưa Luật sư?

Chào bạn, với vấn đề miễn nhiệm trưởng thôn mà bạn đang quan tâm, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Trường hợp nào được miễn nhiệm trưởng thôn?

Trước hết, trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố là người đại diện cho cộng đồng dân cư trong phạm vi thôn/làng/ấp/phum/sóc/tổ dân phố/… Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được bầu theo trình tự, thủ tục luật định khi đảm bảo những tiêu chí cụ thể.

Miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được hiểu là trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn được bầu.

Miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện khi thuộc một trong 03 trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN, cụ thể gồm:

– Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố có thể được miễn nhiệm do sức khỏe;

– Hoặc được miễn nhiệm do hoàn cảnh gia đình;

– Hoặc vì lý do khác;

Một số lưu ý về việc miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố:

+ Người xin miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố phải có đơn xin miễn nhiệm (trừ trường hợp được điều động sang vị trí khác). Đơn này phải được gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Việc miễn nhiệm trưởng thôn được thực hiện tại hội nghị cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình ở thôn, làng,ấp…/tổ dân phố. Chủ trì hội nghị miễn nhiệm trưởng thôn là trưởng ban công tác Mặt trận của thôn/tổ dân phố; 

+ Hội nghị miễn nhiệm trưởng thôn chỉ được tiến hành nếu có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham gia;

+ Trình tự, thủ tục thực hiện miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành theo quy định pháp luật.

Như vậy, việc miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố chỉ được thực hiện nếu thuộc trường hợp do hoàn cảnh khó khăn hoặc vì lý do sức khỏe hoặc do những lý do hợp lý khác.

Thẩm quyền miễn nhiệm trưởng thôn thuộc về ai?

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, thẩm quyền quyết định miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố thuộc được thực hiện tại buổi hội nghị cử tri của thôn/tổ dân phố đó/hoặc cử tri đại diện hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố. Sau khi hội nghị cử tri được diễn ra và có sự thống nhất về việc miễn nhiệm trưởng thôn thì Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận việc miễn nhiệm trưởng thôn.

Như vậy, thẩm quyền miễn nhiệm trưởng thôn là của các cử tri của thôn đó và Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan có thẩm quyền Quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố sau khi hội nghị cử tri/hội nghị cử tri đại diện cho hộ gia đình ở thôn có kết quả miễn nhiệm.

Thủ tục miễn nhiệm trưởng thôn thế nào?

Khoản 2 Điều 10 Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN quy định về trình tự, thủ tục miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố như sau:

Bước 1: Gửi đơn đề nghị miễn nhiệm trưởng thôn

Trưởng thôn đương nhiệm làm đơn đề nghị miễn nhiệm/miễn chức danh trưởng thôn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong đơn cần phải nêu rõ lý do xin miễn nhiệm.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cử tri/hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình ở thôn/tổ dân phố

Thành phần tham dự:

+ Cử tri/cử tri đại diện hộ gia đình ở thôn (ít nhất phải có 50% số cử tri/cử tri đại diện tham dự thì hội nghị mới được tiến hành);

+ Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố đương nhiệm;

+ Các ban ngành, đoàn thể của thôn: Ban công tác Mặt trận thôn, Hội phụ nữ, Hội thanh niên, Chi bộ thôn, Hội thanh niên,…;

+ Ban kiểm phiếu: Số lượng từ 03- 05 người là những cử tri của thôn;

Trình tự thực hiện miễn nhiệm trưởng thôn tại hội nghị:

– Trưởng ban công tác Mặt trận thôn là người chủ trì hội nghị miễn nhiệm trưởng thôn. Trưởng ban công tác Mặt thôn nêu lý do, yêu cầu của hội nghị miễn nhiệm trưởng thôn;

– Trưởng thôn đương nhiệm trình bày lý do của việc xin miễn nhiệm của mình theo nội dung đơn xin miễn chức danh trưởng thôn;

– Hội nghị tiến hành thảo luận, đánh giá quá trình hoạt động của trưởng thôn trước khi tiến hành miễn nhiệm;

– Hội nghị thực hiện biểu quyết việc miễn nhiệm chức danh trưởng thôn. Hình thức biểu quyết: Giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (hình thức cụ thể do hội nghị quyết định);

 – Việc miễn nhiệm trưởng thôn được chấp thuận trong trường hợp có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn tán thành. 

Bước 3: Xem xét, ra quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm trưởng thôn 

Sau khi đã thống nhất, có kết quả đồng ý của cử tri về việc miễn nhiệm trưởng thôn thì trưởng ban công tác Mặt trận thôn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, miễn nhiệm theo quy định;

– Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm trưởng thôn trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng ban công tác Mặt trận thôn. Nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không đồng ý công nhận kết quả của hội nghị về việc miễn nhiệm trưởng thôn thì phải nêu rõ lý do trong văn bản trả lời của mình. 

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn tạm thời để điều hành các công việc của thôn cho đến khi có trưởng thôn mới;

Lưu ý: Trưởng thôn mới/tổ trưởng tổ dân phố mới được bầu trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm trưởng thôn của thôn đó;

Vì vậy, việc miễn nhiệm trưởng thôn được thực hiện tại hội nghị cử tri của thôn đó và được thực hiện theo trình tự như chúng tôi đã nêu trên.

Trên đây là giải đáp về miễn nhiệm trưởng thôn, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Tiêu chuẩn trưởng thôn hiện nay được quy định thế nào?

Có thể bạn quan tâm

19/07/2022

19/07/2022

18/07/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Bầu, miễn nhiệm trưởng thôn, tổ dân phố được thực hiện theo quy định pháp luật. Chỉ những trường hợp pháp luật quy định thì người có thẩm quyền mới được phép miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.