Một số vấn đề về việc từ chối nhận di sản thừa kế

Theo quy định của Bộ luật dân sự, từ chối nhận di sản là một quyền của người được thừa kế tài sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện ngh

Theo quy định của Bộ luật dân sự, từ chối nhận di sản là một quyền của người được thừa kế tài sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ về tài sản.

Từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản

Theo quy định của pháp luật, việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản. Tuy nhiên, văn bản này có thể công chứng hoặc không công chứng phụ thuộc vào ý chí của người từ chối nhận di sản.

Luật Công chứng 2014 cũng quy định người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Và nếu họ công chứng văn bản này thì phải xuất trình bản sao di chúc hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ thừa kế với người để lại di sản theo pháp luật; giấy chứng tử.

Sau khi lập thành văn bản, người từ chối nhận di sản phải gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để họ được biết.

Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Văn bản từ chối nhận di sản vô hiệu trong trường hợp nào?

Trong những trường hợp sau, văn bản từ chối nhận di sản sẽ bị vô hiệu:

– Việc từ chối nhận di sản thừa kế nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản của mình với người khác;

– Do bị lừa dối, ép buộc;

– Người từ chối nhận di sản là người mất năng lực hành vi dân sự mà việc lập văn bản không thông qua người giám hộ.

 

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

13/10/2018

12/10/2018

12/10/2018

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Theo quy định của Bộ luật dân sự, từ chối nhận di sản là một quyền của người được thừa kế tài sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện ngh