Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp đại học có nội dung gì?

Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp đại học như thế nào? Việc xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học có khó không?… Nhiều sinh viên ra trường hoặc người học đã tốt nghiệp vì bị mất bằng tốt nghiệp đại học hoặc vì lý do công việc cần phải có bản sao

Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp đại học như thế nào? Việc xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học có khó không?… Nhiều sinh viên ra trường hoặc người học đã tốt nghiệp vì bị mất bằng tốt nghiệp đại học hoặc vì lý do công việc cần phải có bản sao bằng tốt nghiệp mà họ lại không còn lưu trữ đều có chung mối quan tâm về việc bản sao bằng tốt nghiệp có hình thức và nội dung ra sao. Bài viết dưới đây của HieuLuat sẽ cung cấp cho bạn đọc một số thông tin cơ bản xoay quanh mẫu bản sao bằng tốt nghiệp đại học.

Trường hợp nào được cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học?

Trước hết, căn cứ Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, bằng tốt nghiệp đại học chỉ được cấp duy nhất 1 lần cho người đủ điều kiện tốt nghiệp (trừ trường hợp, bằng tốt nghiệp đại học được cấp lại do lỗi viết sai của đơn vị cấp bằng).

Pháp luật hiện nay không quy định các trường hợp được xin cấp bản sao bằng đại học (cấp bản sao từ sổ gốc), vì vậy, cá nhân có nhu cầu sử dụng bản sao bằng tốt nghiệp đại học được sao từ sổ gốc đều có quyền yêu cầu cấp bản sao. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có giá trị tương đương so với bản chính, được sử dụng thay thế bản chính trong các giao dịch (trừ những trường hợp pháp luật yêu cầu phải có bằng đại học gốc).

Để được cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học từ sổ gốc thì người yêu cầu cần phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị xin cấp bản sao và gửi tới trường đại học nơi đã học tập, tốt nghiệp để được giải quyết. Hồ sơ xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học từ sổ gốc gồm những loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT như sau:

– Đơn đề nghị cấp bản sao bằng đại học (lưu ý: Trong đơn đề nghị người yêu cầu cần cung cấp đầy đủ các thông tin về bằng đại học như số hiệu, ngày cấp,…); 

– Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn của người yêu cầu (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

– Giấy ủy quyền (nếu người trực tiếp thực hiện thủ tục xin cấp bản sao là người đại diện của người yêu cầu) hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ nếu người xin cấp bản sao là người thừa kế/ hoặc là cha mẹ, anh chị em ruột, con, vợ chồng nếu người được cấp bằng đại học đã chết;

– Nếu yêu cầu xin cấp bản sao được gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu phải sao y/chứng thực toàn bộ giấy tờ về nhân thân/giấy tờ chứng minh quan hệ/giấy ủy quyền kèm 1 phong bì dán tem ghi rõ ràng, chính xác họ tên, địa chỉ người nhận cho trường học cấp bằng đại học.

Như vậy, những người có nhu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học đều có thể thực hiện thủ tục đề nghị cấp bản sao bằng đại học từ sổ gốc. Theo đó, người có yêu cầu phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ với đầy đủ những giấy tờ như chúng tôi đã hướng dẫn ở trên để thực hiện việc đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học. 

Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp đại học như thế nào?

Hiện nay, pháp luật không ban hành mẫu bản sao bằng tốt nghiệp đại học (bản sao bằng tốt nghiệp được trích từ sổ gốc). Tuy nhiên, thông tin trên bản sao bằng tốt nghiệp đại học phải thỏa mãn quy định tại khoản 3 Điều 31 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT như sau:

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ căn cứ sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho người yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do theo thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

=> Từ quy định trên, bản sao bằng tốt nghiệp đại học phải ghi theo đúng nội dung đã có trong sổ gốc, tức ghi đầy đủ các thông tin đã có trong bản chính của bằng đại học đã cấp. Theo Điều 2 Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT thông tin trên bản chính của bằng đại học đã cấp gồm có:

Một là, tiêu đề:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hai là, tên văn bằng: Bằng cử nhân/bằng kỹ sư/bằng bác sĩ…;

Ba là, ngành đào tạo: Ví dụ Luật Kinh tế, Luật học,…;

Bốn là, tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng: Ví dụ Đại học Luật Hà Nội, Đại học Thương Mại, Đại học Kinh tế quốc dân,…;

Năm là, họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng: Ví dụ Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B,..

Sáu là, thông tin về ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng;

Bảy là, hạng tốt nghiệp (nếu có): Ví dụ tốt, xuất sắc, giỏi, trung bình khá,…;

Tám là, thông tin về địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng;

Chín là, thông tin về chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định: Ví dụ Hiệu trưởng, Giám đốc học viện,…;

Mười là, số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng: Ví dụ số 1234/ĐH,…

Bởi hiện nay không có mẫu bản sao bằng tốt nghiệp đại học được pháp luật quy định chung nên chúng tôi cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn đề nghị xin cấp bản sao bằng đại học thông dụng hiện nay như dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

 

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường Đại học …… (Hoặc Giám đốc học viện…);

– Phòng đào tạo trường đại học/học viện…….;

 

Tên tôi là: ……………………………….

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD số :……………………… Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………….

Mã sinh viên: ……………………..

Sinh viên khóa:…… …… Lớp:…………. Khoa: ………………………….

Tôi làm đơn này xin trình bày vấn đề sau:

Vào ngày…../…./… tôi có làm thủ tục và nhận bằng tốt nghiệp kết thúc khóa học theo quy định, quy chế của trường. Tuy nhiên, do ….nên tôi đã làm mất bản gốc bằng tốt nghiệp Đại học đã được cấp. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Nhà trường, Phòng Đào tạo xem xét cho tôi được xin cấp ….(ghi rõ số lượng bản sao bằng tốt nghiệp mong muốn được cấp) bản sao bằng tốt nghiêp Đại học.

Kính mong nhà trường xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:

– Chứng minh nhân dân (bản sao);

– Thẻ sinh viên (bản sao) (nếu có);

– Bảng điểm tốt nghiệp (bản sao);

-…;

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Như vậy, khi thực hiện thủ tục xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cá nhân có quyền làm đơn với đầy đủ nội dung như chúng tôi đã hướng dẫn ở trên.

Có thể bạn quan tâm

19/08/2022

19/08/2022

18/08/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp đại học như thế nào? Việc xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học có khó không?… Nhiều sinh viên ra trường hoặc người học đã tốt nghiệp vì bị mất bằng tốt nghiệp đại học hoặc vì lý do công việc cần phải có bản sao