Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được quy định ở văn bản pháp luật nào? Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được sử dụng trong những trường hợp nào?… Những câu hỏi xoay quanh mẫu bản sao bằng

Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được quy định ở văn bản pháp luật nào? Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được sử dụng trong những trường hợp nào?… Những câu hỏi xoay quanh mẫu bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được nhiều người quan tâm như trên sẽ được HieuLuat giải đáp trong bài viết dưới đây.

Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp có nội dung gì?

Trước hết, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được trao cho các sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp tại các trường trung cấp chuyên nghiệp. Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp do Hiệu trưởng/Giám đốc các trường trung cấp chuyên nghiệp ký quyết định cấp cho người học.

Nội dung chính trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được quy định tại Điều 1 Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH gồm:

Thứ nhất, quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thứ hai, chức danh của hiệu trưởng trường cấp bằng tốt nghiệp: Có thể là Giám đốc, Hiệu trưởng…

Thứ ba, thông tin về tên trường cấp bằng tốt nghiệp: Ghi đầy đủ tên của trường;

Thứ tư, thông tin về tên bằng tốt nghiệp theo từng trình độ đào tạo: Bằng tốt nghiệp trung cấp;

Thứ năm, thông tin về ngành, nghề đào tạo: Ghi đầy đủ, chính xác thông tin về ngành nghề đào tạo mà cơ quan có thẩm quyền cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp đào tạo;

Thứ sáu, thông tin về họ, chữ đệm, tên của người được cấp bằng tốt nghiệp: Ghi chính xác, đầy đủ thông tin của người được đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp;

Thứ bảy, thông tin về ngày, tháng, năm sinh của người được cấp bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ghi chính xác thông tin về ngày, tháng, năm sinh của người được cấp bằng tốt nghiệp;

Thứ tám, thông tin về xếp loại tốt nghiệp của người được tốt nghiệp: Việc xếp loại tốt nghiệp có thể là giỏi, khá, trung bình, trung bình khá…;

Thứ chín, thông tin về địa danh, ngày tháng năm cấp bằng tốt nghiệp: Đây cũng là một trong những thông tin buộc phải có trong bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp;

Thứ mười, thông tin về chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của hiệu trưởng trường cấp bằng tốt nghiệp và đóng dấu theo quy định: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp phải có đầy đủ thông tin về họ tên, chức danh của hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp;

Thứ mười một, thông tin về số hiệu, số vào sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp: Số hiệu, số vào sổ cấp bằng tốt nghiệp trung cấp là thông tin dùng để quản lý số lượng, người tốt nghiệp, thông tin của bằng tốt nghiệp;

Lưu ý: Trên bằng trung cấp chuyên nghiệp có thể bao gồm các thông tin sau:

+ Dòng chữ “Chương trình chất lượng cao” cũng có thể được ghi trong bằng tốt nghiệp trung cấp nếu chương trình đào tạo là chương trình chất lượng cao;

+ Các nội dung khác phù hợp quy định pháp luật cũng có thể được ghi trong bằng tốt nghiệp;

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp là văn bản được trích từ sổ gốc của trường nơi cấp bản chính bằng tốt nghiệp hoặc được sao y tại các tổ chức hành nghề công chứng/được chứng thực theo quy định pháp luật. Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được sử dụng trong các giao dịch như đi xin việc, tham gia học nâng cao trình độ,… (trừ các trường hợp pháp luật quy định phải sử dụng bản chính bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp).

Như vậy, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp do hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp cấp và bao gồm những thông tin mà chúng tôi đã nêu trên.

Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp như thế nào?

Trước hết, pháp luật hiện nay chưa ban hành mẫu bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp. Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp từ sổ gốc là việc các trường đang quản lý sổ gốc cấp bản sao bằng tốt nghiệp dựa trên sổ gốc, đồng thời, nội dung ghi trong bản sao từ sổ gốc phải chính xác so với sổ gốc (Điều 15 Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH).


Theo đó, bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được cấp từ sổ gốc sẽ có các nội dung giống như thông tin có trong bản gốc bằng tốt nghiệp như hình ảnh, phân tích mà chúng tôi đã nêu trên.

Cần lưu ý, không phải mọi đối tượng có nhu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp đều có thể được trường trung cấp đang quản lý sổ gốc bằng tốt nghiệp cấp bản sao mà chỉ có những đối tượng được quy định tại Điều 18 Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH là những người được cấp bản sao nếu có yêu cầu:

Một là, những người đã tốt nghiệp, đã được cấp bản chính bằng tốt nghiệp theo quy định;

Hai là, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp;

Ba là, những người thừa kế của người đã được cấp bản chính bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trong trường hợp những người này đã chết, ví dụ như cha, mẹ, vợ chồng, con cái…: Những người này phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ thừa kế với người đã được cấp bằng gốc.

Như vậy, bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp có đầy đủ nội dung như bản gốc (chính) đã được trao cho người tốt nghiệp. Số lượng bản sao được cấp tùy thuộc vào nhu cầu của người đề nghị.

Có thể bạn quan tâm

18/08/2022

18/08/2022

17/08/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được quy định ở văn bản pháp luật nào? Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được sử dụng trong những trường hợp nào?… Những câu hỏi xoay quanh mẫu bản sao bằng