Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị là mẫu văn bản dành cho Đảng viên dự bị tự đánh giá, kiểm điểm bản thân sau 12 tháng rèn luyện trước khi xét duyệt trở thành Đảng viên chính thức.

Thế

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị là mẫu văn bản dành cho Đảng viên dự bị tự đánh giá, kiểm điểm bản thân sau 12 tháng rèn luyện trước khi xét duyệt trở thành Đảng viên chính thức.

Thế nào là Đảng viên dự bị?

Theo Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, người muốn được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Khi hết thời kỳ dự bị, người này sẽ được xét công nhận Đảng viên chính thức thông qua hình thức biểu quyết.

Như vậy, có thể hiểu rằng, Đảng viên dự bị là những người đã có đầy đủ điều kiện và đã được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, để trở thành Đảng viên chính thức, người vào Đảng sẽ phải trải qua 12 tháng dự bị, trong thời gian này sẽ gọi là Đảng viên dự bị.

Đây được coi là quá trình để Đảng viên dự bị thử thách bản thân và thể hiện mình xứng đáng được đứng trong hàng ngũ Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Đảng viên dự bị có cần làm bản tự kiểm điểm không?

Theo Hướng dẫn 01/HD-TW 2021 quy định về Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị như sau:

4.2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

Đồng thời, đây cũng là một trong các giấy tờ cần có trong hồ sơ Đảng viên. Cụ thể, khi Đảng viên đã được công nhận chính thức cần có thêm các tài liệu sau:

Khi đảng viên đã được công nhận chính thức có thêm các tài liệu sau:

– Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

– Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

– Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ.

– Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

– Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ.

– Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có).

– Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở.

– Quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền.

– Các bản bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm…

Ngoài ra, Ban Chấp hành còn hướng dẫn giấy tờ, tài liệu Đảng viên dự bị cần có khi chuyển ra ngoài nước. Đó chính là văn bản photocopy của quyết định kết nạp Đảng viên, bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị kèm nhận xét của Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ trong thời gian ở trong nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, có thể thấy bản tự kiểm điểm là một trong những giấy tờ, hồ sơ bắt buộc phải có của mỗi Đảng viên dự bị khi thực hiện thủ tục chuyển Đảng chính thức.

 

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất

 

Hướng dẫn cách điền bản kiểm điểm Đảng viên dự bị

– Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

– Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

– Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc xây dựng nội bộ Đảng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Chi đoàn và Công đoàn phân công. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo.

– Tham gia sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

– Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.

– Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

– Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.

– Cần rèn luyện, học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tránh những sai sót không đáng có trong công việc được giao…

>> Mẫu kiểm điểm Đảng viên mới nhất theo Hướng dẫn 21 có gì đặc biệt?

Có thể bạn quan tâm

25/02/2022

25/02/2022

24/02/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị là mẫu văn bản dành cho Đảng viên dự bị tự đánh giá, kiểm điểm bản thân sau 12 tháng rèn luyện trước khi xét duyệt trở thành Đảng viên chính thức.

Thế