Tư vấn trình báo và cấp giấy tờ tuỳ thân

Dạ con kính chào các vị luật sư cho con xin hỏi, ba mẹ con không có giấy tờ tùy thân từ thời ông bà con còn sống, và gia đình con được 1 người cậu em ruột của mẹ cho 1 miếng đất tại củ chi và cất nhà vào năm 2009 đến nay nhà con đã tạm trú 12 năm tại củ chi và gia đình con có xin ấp xã huyện làm hổ khẩu mà xã huyện không giải quyết hẹn từ 2009 đến nay là 2020 vẫn chưa được xã phường hướng dẫn để làm con năm nay 21 tuổi vẫn chưa có giấy tờ tùy thân con rất mong các vị luật sư tư vấn giúp con ạ
Câu trả lời từ Luatphap.vn

TH này con phải nói cha mẹ và con về nơi quê quán cũ xin đơn xác nhận của phường xã gày xưa cha mẹ con ở đó. Nếu được xcc nhận đúng với quê quán thì con mang giấy này lên phường, xã nơi nơi con đăng kí chỗ ở hiện nay. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top